DOKUMENTA POTREBNA
ZA OBAVLJANJE
REGISTRACIJE VOZILA

Za dobijanje registracione nalepnice kod nas u DEMI AUTO potrebno Vam je:

Za fizička lica

 • da dovezete vozilo na tehnički pregled
 • da imate saobraćajnu dozvolu
 • da imate važeću NOVU ličnu kartu
 • da imate prethodnu poliso osiguranja (poželjno)

Za pravna lica

 • da dovezete vozilo na tehnički pregled
 • da imate saobraćajnu dozvolu
 • da imate overeno i zavedeno ovlašćenje na memorandumu za lice koje zastupa pravno lice
  (ukoliko je prisutan zakonski zastupnik ovlašćenje nije potrebno)
 • prethodna polisa osiguranja (poželjno)
 • po dobijenim instrukcijama za plaćanje troškova registracije – potvrda banke o izvršenim nalozima za prenos

 

Ukoliko produženje registracije vršite u stanici policije potrebni su vam sledeći dokumenti:

Za vozila na lizingu za fizička lica

 • izvod iz Agencije za privredne registre lizing kuće
 • overeno ovlašćenje na memorandumu sa delovodnim brojem za lice koje zastupa lizing kuću
 • ugovor o lizingu
 • prethodna polisa osiguranja (poželjno)

Za vozila na lizingu za pravna lica

 • izvod iz Agencije za privredne registre lizing kuće
 • izvod iz Agencije za privredne registre korisnika lizinga
 • po dobijenim instrukcijama za plaćanje troškova registracije – potvrda banke o izvršenim nalozima za prenos
 • overeno i zavedeno ovlašćenje na memorandumu od lizing kuće
 • overeno i zavedeno ovlašćenje na memorandumu od korisnika lizinga za lice koje ga zastupa
 • ugovor o lizingu
 • prethodna polisa osiguranja (poželjno)

 

Za vozila koja se prvi put registruju u Republici Srbiji

 • dokumentacija sa carine
 • dokaz o vlasništvu (faktura ili ugovor o kupoprodaji vozila)
 • za vozila koja su uvežena posle 19.04.2014. godine potrebno je i uverenje o ispitivanju vozila