OBAVEZNO
I KASKO
OSIGURANJE VOZILA

Osiguranje bi se moglo definisati kao proces i usluga kojom se komitent ili osiguranik štiti od nastale štete ili povrede.

Osiguranje funkcioniše tako što kompanija koja osigurava, u zamenu za određenu novčanu nadoknadu, koja je obično jedan deo premije osiguranja, na sebe preuzima rizik od nastanka štete.

Prostijim vokabularom rečeno, osiguranik uplaćuje malu sumu novca i rizik od eventualne štete prebacuje na onoga ko će mu je nadoknaditi ukoliko do nje dođe.

Kada su u pitanju motorna vozila, osiguranje funkcioniše u dva pravca:

Zaštita trećeg lica od štete ili povrede nastale krivicom osiguranika; tzv. obavezno ili ti osiguranje od auto odgovornosti, gde polisa štiti drugog učesnika u nezgodi, pod uslovom da se ista stavlja na teret osiguranika. Ovaj vid osiguranja je obavezan i prethodno ponašanje u saobraćaju (odgovornost za nezgode, učestvovanje u istim i sl.) bitno utiče na sumu koju je neophodno uplatiti na ime ove usluge, kroz tzv. premijske stepene.

Dakle, obavezno osiguranje kažnjava nemarne vozače, a nagrađuje one savesne.

Zaštita sebe i svoje imovine kroz tzv. kasko osiguranje. Kasko funkcioniše po najbazičnijem principu po kome funkcioniše osiguranje uopšte. Vlasnik vozila želi da prebaci finansijski teret eventualno nastale štete na osiguravajuću kuću, u zamenu za određenu, dosta umanjenu sumu novca koju toj kući mora isplatiti. Kasko osiguranje nije obavezno, ali je i te kako poželjno, obzirom na sve faktore u okruženju koji mogu oštetiti Vaše vozilo.

Kasko osiguranje može biti delimično ili potpuno; komitent može izabrati da osigura samo jednu komponentu u svom vozilu, poput stakala i vetrobrana, a može i odabrati da kompletnu odgovornost za stanje vozila i eventualnu nastalu štetu, prebaci na osiguravajuću kuću.

Kada pričamo o kompaniji DEMI AUTO D.O.O. mi Vam, u svom širokom spektru usluga, nudimo sve moguće vrste osiguranja vozila, tj: obavezno, kasko, delimični kasko i zeleni karton, koji je još uvek potreban za odlazak kolima u neke zemlje u okruženju. Obzirom da smo jako dugo u ovom poslu i da postavljamo standarde, slobodno se možete osloniti na nas, jer mi nismo ništa drugo do VAŠ POUZDAN PARTNER.