KOD NAS
MOŽETE IZVADITI I
MEĐUNARODNU VOZAČKU DOZVOLU

Međunarodnu vozačku dozvolu izdajemo na lični zahtev i uz prisustvo korisnika.

Od dokumentacije su potrebni:

  • Zahtev (koji dobijate kod nas na šalteru);
  • Važeća vozačka dozvola, izdata u Republici Srbiji;
  • Da vlasnik vozačke dozvole nema izrečenu meru zabrane upravljanja vozilom,što se dokazuje uverenjem MUP-a (odsek za vozačke dozvole-Ljermontova 12a).
  • Važeća lična karta ili pasoš;
  • 2 fotografije formata 35 mm x 45 mm.
  

Cena međunarodne vozačke dozvole je 2.000,00 dinara, a od 01.09.2014. godine, Zakonom o Republičkim administrativnim taksama, predviđeno je da sva lica koja podnose zahtev za izdavanje međunarodne vozačke dozvole, pored cene moraju da plate  i republičku administrativnu taksu za izdavanje međunarodne vozačke dozvole, u iznosu od 740,00 dinara. Uplata republičke administrativne takse se može izvršiti kod nas.

Međunarodna vozačka dozvola važi tri godine od datuma izdavanja, osim u slučaju kada važnost nacionalne vozačke dozvole ističe pre tog roka.