U SARADNJI SA AMSS
IZDAJEMO I
MEĐUNARODNA OVLAŠĆENJA

Za svaki izlazak iz zemlje sa tudjim vozilom međunarodno ovlašćenje je obavezan dokument i može se izdati samo osobama sa vozačkom dozvolom izdatom u našoj zemlji.

Za dobijanje međunarodnog ovlašćenja potrebno je:

  • Obavezno prisustvo vlasnika sa ličnom kartom ili korisnik donosi ovlašćenje od vlasnika vozila overeno u sudu ili u opštini, da se tim vozilom može upravljati u inostranstvu.
  • Obavezno prisustvo korisnika sa pasošem
  • Saobraćajna dozvola
  • Fotokopija saobraćajne dozvole
  • U slučaju da je vlasnik vozila pravno lice, potrebno je ovlašćenje na memorandumu firme za korisnika, overeno pečatom, delovodnim pečatom, kao i potpisom ovlašćenog lica.

Cena međunarodnog ovlašćenja je 1.500,00 dinara.

Međunarodno ovlašćenje se izdaje najduže na rok od 12 meseci, s tim što taj rok može da bude i kraći, ukoliko to vlasnik vozila zahteva, a važi za neograničen broj putovanja u inostranstvo. Rok važnosti nije vezan datumom isticanja registracije vozila.