Na našem kalkulatoru možete izračunati celokupne troškove registracije Vašeg vozila unosom potrebnih parametara (godište,zapremina,snaga,premijski stepen)

Ukoliko želite da kreirate uplatnice ili naloge za prenos i da dobijete pojedinačne stavke, morate uneti potrebne podatke (ime i prezime i registarski broj ili broj šasije vozila) koji, prema pravilniku o registraciji vozila, moraju biti upisani na uplatnici ili nalogu za prenos. Nakon toga idete opet na „izračunaj“ i uplatnice ili nalozi za prenos, biće kreirani i spremni za štampu.

Napomene:

● Poželjno je da pri kalkulaciji registracije unesete Vaše ime i prezime kao i registarski broj ili broj šasije kako bi mogli da kreirate i štampate uplatnice, kao i da bi Demi Auto imao evidenciju o Vašoj kalkulaciji, a samim tim i evidenciju da li ste pri kalkulaciji precizno uneli sve podatke o vozilu i premijskom stepenu kao i Vašu e-mail adresu da Vas možemo kontaktirati ukoliko je potrebno.

● Uplatnice koje se odnose na osiguranje neće biti kreirane, budući da je neophodno prvo uraditi polisu osiguranja.

● Obračun za troškove registracije je informativnog karaktera i zavisi od tačnosti unetih podataka. Može da varira i u zavisnosti od osiguravajuće kuće za koju se opredelite prilikom registracije.

● Ne snosimo odgovornost ukoliko niste tačno uneli sve relevantne podatke o vozilu i premijskom stepenu, ili ako u međuvremenu dođe do promene cena.